Skip to content

Wat is een ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie. Hij bestaat uit werknemers die namens de collega’s overleg voeren met de bestuurder (directeur) over het beleid en personeelsbelangen.

Vragen van een startende OR:

Elke organisatie in Nederland met meer dan 50 werknemers is verplicht een ondernemingsraad te hebben. Omvang en samenstelling kan per organisatie verschillend zijn. De leden van de ondernemingsraad worden uit en door de werknemers gekozen.

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn de rechten en plichten van de ondernemingsraad vastgelegd.

Wat is een ondernemingsraad? En wat is zijn positie?

Een ondernemingsraad is onafhankelijk, kan dus zelf grotendeels bepalen wat hij doet en hoe hij dat doet. Bevoegdheden zijn geregeld in de Wet op de ondernemingsraden.

De ondernemingsraad kan dus zijn eigen kijk op medezeggenschap ontwikkelen, eigen doelen en strategie kiezen en is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk van de ondernemingsraad.

Wel behoort ieder jaar door de ondernemingsraad verantwoording te worden afgelegd over wat ze hebben gedaan. Die hebben, als sanctie achteraf, de mogelijkheid om leden van de ondernemingsraad niet te herkiezen.

De onafhankelijkheid is een bijzondere situatie. Het is een democratisch gekozen orgaan in een hiërarchische omgeving. Alle afdelingen in een organisatie werken aan een opdracht en hebben leidinggevenden.

Een ondernemingsraad heeft geen leidinggevende en heeft de vrijheid zichzelf opdrachten te geven. Weliswaar is de bestuurder (directeur) de hoogst leidinggevende in de organisatie, maar heeft geen zeggenschap over medewerkers in hun functie als lid van de ondernemingsraad. De leden van de ondernemingsraad besturen zichzelf.

Zij kiezen voor hun eigen ‘leiding’ in de vorm van voorzitter, secretaris en vice-voorzitter.

Wat is een ondernemingsraad? En welke taak heeft hij: 

De wetgever heeft, bij de instelling van de OR, de volgende opdracht geformuleerd: ‘ de ondernemer (…) in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen verplicht om ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen een OR in te stellen (…)’.

De aanwezigheid van een OR is dus van belang voor zowel de sociale  doelstellingen als de economische doelstellingen van een organisatie. Het goed functioneren van de organisatie is dus bij wet niet alleen een zaak van de organisatieleiding, maar ook van de werknemers, vertegenwoordigd in de OR.

  • wat is een OR?
  • wat kan en mag een OR?
  • waar houdt de OR zich mee bezig?
  • wie zitten er in de OR?
  • hoe werkt een OR?
  • heeft de OR echt invloed?

Wil je als (toekomstig) lid van de ondernemingsraad weten wat er allemaal (on)mogelijk is? Bekijk dan de Kennisbank.

Er is een speciale folder gemaakt die je kan versturen naar de achterban. Je moet hem alleen nog even downloaden: 

Belangstelling voor een OR training? Vul hier je gegevens in voor een vrijblijvende kennismaking of vraag een offerte aan.

Posted in

Jan Bubberman | OR-trainer

Als trainer / adviseur voor ondernemingsraden en PVT's vind ik het belangrijk dat er een optimale onderlinge samenwerking is. Dus in vele situaties is dat het eerste waar ik werk van maak.

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Scroll To Top