Visie op medezeggenschap

In de ondernemingsraad komt kennis van de werkvloer samen met de toekomstvisie van bestuurder en management. Een goede ondernemingsraad slaat bruggen en bevordert besluiten die goed zijn voor de organisatie en voor alle mensen die er werken. Een cruciale positie in de organisatie.

Maar hoe zorg je dat de ondernemingsraad inderdaad een serieuze gesprekspartner is bij het proces van veranderingen binnen een organisatie?

Het nut van een ondernemingsraad

Een ondernemingsraad die effectief invloed uitoefent op het reilen en zeilen van de eigen organisatie bevordert daarmee de inzet en betrokkenheid van medewerkers. Voorgenomen besluiten kunnen rekenen op meer draagvlak en een vlottere invoering.

De ideale ondernemingsraad

  • focust op het proces van besluitvorming en niet (alleen) op inhoud en procedures;
  • is vanaf het begin betrokken bij het besluitvormingsproces en heeft daardoor maximale regie over zijn eigen invloed;
  • gebruikt aanwezige kennis van OR-leden om meer invloed te krijgen op het proces;
  • is een gelijkwaardige gesprekspartner.

Visie op training van de ondernemingsraad

Deze visie van Bubberman training & advies op de ondernemingsraad bepaalt de inhoud van de OR-training die wij bieden. Een effectieve OR-training:

  • versterkt de resultaatgerichtheid van de ondernemingsraad;
  • stelt het besluitvormingsproces centraal in plaats van kennis;
  • heeft zowel oog voor personeel als organisatie;
  • biedt de ondernemingsraad mogelijkheden zijn werkwijze bespreekbaar te maken;
  • levert maatwerk: een leerproces op basis van wat deze ondernemingsraad inbrengt.

Training en praktijk

Echt leren doet iedereen individueel in de praktijk, wanneer zich een situatie voordoet die je hebt behandeld en geoefend tijdens een training. Wij gebruiken interactieve werkvormen zodat we zo veel mogelijk gebruik maken van eigen inbreng van OR-leden. Tijdens de trainingen maken we alleen gebruik van wat uw ondernemingsraad in de praktijk tegenkomt. Maatwerk, afgestemd op uw situatie.

Vrijblijvend kennismaken? Vraag meteen een kennismakingsgesprek aan.