Van Start gaan als OR een basistraining voor OR of PVT

De verkiezingen net achter de rug en wat gaan we, als ondernemingsraad (OR), doen met elkaar? Tijdens de eerste vergadering wordt al snel gekeken wie voorzitter en secretaris wil worden en welke onderwerpen de OR gaat oppakken in de komende tijd. Afhankelijk van de ervaring in de OR wordt al snel besloten om op training te gaan.

Wij bieden de OR een trainingsprogramma waarin ervaren OR-leden hun kennis en vaardigheden kunnen opfrissen en verdiepen, en nieuwe OR-leden alles leren om een goede start te maken.

Een belangrijk deel van de 2-daagse basistraining is gericht op communicatie- en overlegvaardigheden. Denk hierbij aan het overleg met de bestuurder en de relatie met de achterban.

Wij trainen op een ontspannen en speelse manier met veel verschillende oefeningen en werkvormen. Daarnaast is er uitgebreide aandacht voor het praktisch omgaan met de wettelijke bevoegdheden.

Er wordt ingegaan op de mogelijkheden van, en instrumenten voor, een effectieve toepassing van uw bevoegdheden. Dat gebeurt met behulp van instructie, oefening en casussen. Verder maakt de OR in sneltreinvaart een eerste keuze voor eigen beleidsonderwerpen en een eerste uitwerking in een werkplan.

De inhoud van de training

 • Waar geen wil is, is de WOR;
 • De werkwijze van de OR;
 • Op weg naar een sterrenteam;
 • Overleggen op niveau;
 • De ontmoeting met de Achterban;
 • Aan de slag met een eigen onderwerp.

Resultaten na de 2-daagse training:

 • inzicht en vaardigheden verworven in het effectief omgaan met wettelijke bevoegdheden;
 • hoe op een proactieve wijze effectief invloed kan worden uitgeoefend tijdens besluitvormingsprocessen, zonder dat dit meer tijd vraagt van de OR;
 • elkaars kwaliteiten herkennen en leren benutten;
 • beter overleg met de bestuurder;
 • hoe de OR de relatie met de Achterban kan verbeteren;
 • de OR bezit een lijst met toetsingspunten over een actueel onderwerp uit de eigen praktijk;
 • een eigen werkplan om ‘van Start te gaan’;
 • de OR werkt als een team!

Na deze basistraining:

Natuurlijk wordt er tijdens ieder thema geëvalueerd en aan het einde van de tweedaagse ook nog even. Er wordt een afspraak gemaakt dat de trainer na ongeveer 2/3 maanden tijdens een OR-vergadering langs komt.

Dan gaan we echt evalueren. Wat heeft het opgeleverd?

Daarnaast krijgt ieder OR-lid toegang tot ons digitaal platform waarin diverse video’s kunnen worden bekeken onder de noemer ‘de kracht van herhaling’.

En natuurlijk kunnen OR-leden geheel kosteloos gebruik maken van telefonische ondersteuning (kan ook per mail).

Belangstelling voor een basistraining? Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan

Er zijn nog vervolgtrainingen:

Wij bieden ondernemingsraden de mogelijkheid om gebruik te maken van een leertraject. Deze volgen na de basistraining: “Een volgende stap” en “Tot op grote hoogte”.