Training Navigator werkmethode

training navigator werkmethode

De training Navigator werkmethode geeft je grip op komende ontwikkelingen.

De training Navigator werkmethode is voor ondernemingsraden die hun kennis en vaardigheden willen opfrissen en verdiepen, en om nieuwe OR-leden te helpen om een goede start te maken.

In de training Navigator werkmethode is een belangrijk deel sterk gericht op training van communicatie- en overlegvaardigheden, waaronder het overleg met de bestuurder en de relatie met de achterban.

Dat gebeurt op een ontspannen en speelse manier met veel verschillende oefeningen en werkvormen.

Daarnaast is er uitgebreide aandacht voor het praktisch omgaan met de wettelijke bevoegdheden vanuit de Wet op de ondernemingsraden.

Wat zijn de mogelijkheden van, en instrumenten voor, een effectieve toepassing van die bevoegdheden.

En verder maakt de ondernemingsraad een eerste keuze voor een eigen beleidsonderwerp en de uitwerking ervan in een werkplan.

Methodeboek Navigator werkmethodeDrie belangrijke voorwaarden:

 1. Niet vragen, maar stellen;
 2. Niet wachten, maar doen;
 3. Niet de procedure, maar de inhoud.

Wat levert deze training de ondernemingsraad op?

 • inzicht en vaardigheden verworven in het effectief omgaan met wettelijke bevoegdheden;
 • hoe je op een proactieve wijze effectief invloed kunt uitoefenen in besluitvormingsprocessen, zonder dat dit meer tijd vraagt van de ondernemingsraad;
 • elkaars kwaliteiten leren kennen en benutten;
 • betere overleggen met de bestuurder;
 • hoe je de relatie met de achterban kunt verbeteren;
 • je hebt een lijst met toetsingspunten over een actueel onderwerp uit de eigen medezeggenschapspraktijk;
 • je beschikt over een werkplan;
 • en je werkt als een ‘team’.

routekaart Navigator werkmethode

Programma training

Waar geen wil is, is de WOR

In dit onderdeel gaan we aan de slag met de belangrijkste bevoegdheden uit de Wet op de ondernemingsraden. OR-leden verwerven inzicht in de praktische betekenis van de WOR

De werkwijze van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad maakt kennis met de Navigator werkmethode. Deze methode biedt een praktisch antwoord op de vraag: hoe om te gaan met nieuwe onderwerpen die op de ondernemingsraad afkomen of waarvoor de ondernemingsraad zich sterk wil maken.

Op weg naar een ‘STERREN-team

Welke kwaliteiten wil je als ondernemingsraad in je ‘team’ hebben en welke heb je al in huis? Als je dat weet kun je vervolgens kijken of iedereen de rol heeft die het beste bij hem of haar past.

De overlegvergadering met de bestuurder

Hoe je het ook wendt of keert, in het overleg met een bestuurder is er altijd sprake van status- (lees: positie-)verschillen. De invloed daarvan op ons gedrag gaat veel dieper dan we ons bewust zijn. We ervaren welke krachtenvelden er liggen bij zowel het gedrag van de bestuurder als van de OR-leden. We ontdekken welke invloed dat heeft op de kwaliteit van het overleg. De ondernemingsraad heeft geleerd om een lijst met toetsingspunten op te stellen voor de beoordeling van plannen of regelingen van de bestuurder. De OR-leden weten wat ze aan elkaar hebben. Iedereen weet nu hoe je de communicatie-status kan inzetten. In dit onderdeel komt alles samen in een oefening in overleg met de bestuurder.

De ontmoeting met de achterban

We gaan aan de slag en laten zien wanneer je de achterban-communicatie doelbewuster en planmatig aanpakt, je in een aantal stappen een uiterst effectieve manier van communiceren tot stand brengt.

Aan de slag met een eigen onderwerp

Het laatste onderwerp is een voortzetting van het programma-onderdeel: Waar geen wil is, is de WOR waarin meegenomen de werkwijze van de ondernemingsraad. Nu staat een door de ondernemingsraad gekozen actueel onderwerp centraal. De ondernemingsraad gaat naar huis met een lijst met toetsingspunten en een werkplan om de lijst in te zetten in de medezeggenschap.

Ook na de training helpen we je graag verder!

De trainer zal na de training contact met de ondernemingsraad onderhouden om met eventuele OR-vraagstukken de ondernemingsraad verder te helpen.

Met vragen kan de ondernemingsraad uiteraard ook altijd zelf contact opnemen.

Wil je als ondernemingsraad aan de slag met een duidelijke werkmethode? Volg dan de training Navigator werkmethode en vraag een offerte aan. Of bekijk de vervolgtraining over toepassing van de Navigator werkmethode.

 

Als docent ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. www.crkbo.nl

 

 

>