Aan de slag met de teamrollen als ondernemingsraad

Wil je de teamrollen als ondernemingsraad inzetten om het onderlinge overleg te verbeteren? Of wil je helder krijgen welke kwaliteiten aanwezig zijn in de ondernemingsraad?

En hoe je aanwezige kwaliteiten effectief kan inzetten om betere resultaten te behalen?

teamrollen-van-belbin

Resultaten na het toepassen van de teamrollen

 • check
  het brengt de leden van de ondernemingsraad dichter tot elkaar door betere onderlinge samenwerking;
 • check
  maakt helder welke kwaliteiten/talenten in de ondernemingsraad aanwezig zijn;
 • check
  maakt duidelijk waar kansen en mogelijkheden liggen;
 • check
  genereert concrete aanbevelingen t.a.v. de samenwerking in de ondernemingsraad;
 • check
  geeft een beeld van de sterke en minder sterke kanten van de OR-leden en toont de mogelijkheden en zwakheden van de ondernemingsraad als team aan;
 • check
  maakt 360 graden feedback mogelijk: de verschillen en overeenkomsten tussen observaties van collega's of OR-leden onderling, gecombineerd met het zelfbeeld van het desbetreffende OR-lid.

Na het toepassen van de teamrollen van Belbin kan er een goede taakverdeling ontstaan waarbij taken en verantwoordelijkheden van de OR-leden zoveel mogelijk overeenstemmen met hun natuurlijke teamrol.

Belbin
geaccrediteerd-Belbin-trainer

Vergroot je persoonlijke effectiviteit en die van de OR!

Inzicht in je eigen teamrol(len) en die van je collega OR-leden helpt om vanuit de aanwezige kwaliteiten leden te laten samenwerken.

Werken met de teamrollen maakt de samenwerking makkelijker omdat je elkaar beter begrijpt en beter op elkaar ingespeeld bent. Je kent de valkuilen van elkaar en van de ondernemingsraad als team, zodat je weet waar je extra aandacht aan moet besteden om succesvol te zijn. 

Wat leer je?

 • check
  je hebt inzicht gekregen in je eigen persoonlijke voorkeursrol(en);
 • check
  je hebt inzake gekregen in de aanwezige teamrollen/kwaliteiten van je mede OR-leden;
 • check
  je kan de diverse teamrollen onderscheiden;
 • check
  je leert op welke wijze je je persoonlijke teamrollen effectief kan inzetten.
overzicht-teamrollen-van-belbin
 • Werkwijze
 • Programma

Het programma van de training ziet er als volgt uit:

09.30 uur - Ontvangst met koffie/thee
10.00 uur - Kennismaking en programmatoelichting
10.15 uur - Introductie en theorie van de teamrollen van Belbin
11.15 uur - Pauze
11.30 uur - Persoonlijk teamrol-profiel, waar zitten je kwaliteiten en valkuilen
12.30 uur - Lunch
13.30 uur - OR-teamprofiel met een analyse van de ondernemingsraad. 
14.30 uur - Pauze
14.45 uur - Belbin in de praktijk van het ondernemingsraadswerk (we oefenen)
16.30 uur - Evaluatie en sluiting.

>