Skip to content

Navigator werkmethode verandering in werkwijze

Op het methodeboek een foto van een kleurloze vergadertafel. En een foto van een rallyauto die stofwolken doet opwaaien. Beide foto’s sieren het boekje over de Navigator werkmethode. Het beeld van de ondernemingsraad als bijrijder van de bestuurder vormt de rode draad in deze methode.

De medezeggenschap kan net zo dynamisch zijn als het rijden van een autorally. De bestuurder is dan de coureur en de ondernemingsraad is de bijrijder of navigator. Gekozen is voor de navigator werkmethode vanwege de kritiek dat menig ondernemingsraad slecht functioneert en noch voor de medewerkers noch voor het bedrijf iets oplevert.

navigator werkmethode

Steek je hand in eigen boezem!

Voorbereiding van de etappe

De kern van de methode bestaat uit het formuleren van toetsingscriteria voor een beleidsonderwerp. De lijst met toetsingscriteria moet als communicatiemiddel dienen. Voor het overleg met de bestuurder, maar ook voor andere partijen: achterban of vakorganisatie bijvoorbeeld. De OR vraagt reacties en commentaar, zodat een dialoog plaats kan vinden. De toetsingscriteria zijn voorlopig van aard en kunnen – tijdens de etappe – worden aangepast.

Bij elk onderwerp toetst de ondernemingsraad zijn positie op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), CAO of anderszins. Ook wordt bij elk onderwerp een plan van aanpak gemaakt. Zo worden werkzaamheden naar het begin van proutekaartlanvorming en besluitvorming verschoven. Dit stimuleert een pro-actieve inbreng van de ondernemingsraad.

De voorbereiding is fundamenteel en daarbij is het van groot belang dat de ondernemingsraad zijn toetsingscriteria moet gaat communiceren (en niet oneindig informatie moet blijven opvragen laat staan moet afwachten). De ondernemingsraad vraagt niet aan de achterban en anderen waar het naar toe moet, maar raadpleegt de achterban en anderen over zijn eigen inzet.

Etappe en rally

De de fase van de rally zelf? Per onderwerp heeft de ondernemingsraad enkele keuzes hoe intensief zijn gewenste betrokkenheid is qua tijd, frequentie en diepgang. De ondernemingsraad houdt zijn mening niet voor zich maar controleert of zijn inbreng effect heeft door een eventueel voortgangsoverleg. Daarnaast is er aandacht voor de voorbereiding van de rally bijvoorbeeld op het moment van een nieuwgekozen ondernemingsraad. Dit vergt een visie op de onderneming en op de medezeggenschap.

Als dit helder is kunnen bewust onderwerpen worden geselecteerd.

 Voordelen

De voordelen van de methode zijn zonneklaar:

  • het accent op de toetsingscriteria geeft de ondernemingsraad een leidraad voor het verdere traject, dat niet veel tijd hoeft te kosten: “Niet vragen, maar stellen” is het credo van de ondernemingsraad die inbreng wil hebben.
  • met het adviesrecht en het instemmingsrecht wordt onorthodox mee omgegaan. Het rechten en geen plichten. De ondernemingsraad is niet verplicht om deze onderwerpen in behandelen te nemen. Dit spreekt met aan. Soms is het veel belangrijker om als ondernemingsraad eigen initiatief te tonen en niet de rijtjes te volgen uit de WOR.
  • de ondernemingsraad kan deze aanpak kiezen onafhankelijk van wat de bestuurder doet of nalaat. Als er afspraken te maken zijn met de bestuurder is dit mooi meegenomen, maar dit hoeft niet.
  • het is een open, flexibel model. Het model bevordert bewust stapsgewijs te werken. Voor elke professionele ondernemingsraad is dit van belang. De methode kost minder tijd dan overal ongericht mee bezig te zijn.
  • het model bevordert een duidelijker gezicht van de ondernemingsraad naar buiten toe door zijn toetsingscriteria als communicatiemiddel in te zetten.

Voor meer informatie over de navigator werkmethode bezoek dan de navigator werkmethode website.

Of neem contact met mij op voor een geheel vrijblijvende offerte.

Jan Bubberman is licentiehouder van de Navigator werkmethode wat betekent dat hij de methode kan en mag opnemen in cursusprogramma’s. Licentiehouders zijn bevoegd & bekwaam en zijn geregistreerd in het Register van MZ-opleiders.

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Scroll To Top