Office Meeting

Basistraining Wet op de ondernemingsraden

  • Wat zijn de rechten en plichten van de OR
  • Wat is de rol en de taak van de OR
  • Korte interactieve training

Digitaal Platform voor MZ-leden

Voor leden van medezeggenschapsorganen is de mogelijkheid aanwezig om online E-cursussen te volgen, materiaal te downloaden of te lezen op het gebied van medezeggenschap. Voor meer informatie kan je de volgende pagina’s bekijken:

Digitaal platform Medezeggenschapsleden

Veel gestelde vragen