Basistraining ondernemingsraad

Maak een goede start met elkaar!

De basistraining ondernemingsraad is er voor de ondernemingsraad die net na de verkiezingen is gestart. Of voor de ondernemingsraad die een geheel nieuwe start wil maken met het medezeggenschapswerk.

Inhoud van de basistraining ondernemingsraad

In de basistraining ondernemingsraad staan we stil bij wat de rol en de taak van de ondernemingsraad (OR) in de organisatie is. Wat wordt er precies van een ondernemingsraad verwacht? En welke rechten en plichten heeft de ondernemingsraad en hoe ga je daar mee om?

Hoe ga je in de dagelijkse praktijk om met de bevoegdheden uit de Wet op de ondernemingsraden? En op welke manier weet je deze goed te gebruiken?

En natuurlijk staan we in deze basistraining ondernemingsraad stil bij het toepassen van verschillende strategieën bij de behandeling van een voorgenomen besluit.

Omdat er vanuit gegaan wordt dat de ondernemingsraad zijn vertegenwoordigende rol gaat uitvoeren zal er ook ruime aandacht zijn voor de communicatie met de achterban.

Want voor de achterban is het wenselijk dat je resultaten behaalt!

In de training is het van belang dat de ondernemingsraad stil staat bij vragen als: waarom bestaan we eigenlijk? Waar staan we voor? Waar willen we heen? En, wat zijn onze unieke kwaliteiten?

Daar is visie voor nodig. Een visie bindt de OR-leden en geeft richting. Het geeft energie en draagt bij aan een verhoogde effectiviteit.

Wat levert deze basistraining ondernemingsraad je op?

  • kennis over de Wet op de ondernemingsraden;
  • op een proactieve wijze werken;
  • strategisch opereren;
  • het betrekken van de achterban bij het OR-werk;
  • ontwikkelen van een eigen visie;
  • ontwikkelen van toetsingscriteria bij belangrijke onderwerpen.

En ook na de training helpen we je graag verder.

De meeste ondernemingsraden gaan na de training, in hun eigen vertrouwde omgeving, pas echt actief aan de slag met het OR-werk.

Het is normaal dat er dan nog tal van vragen ontstaan, waarvoor je ons na de training altijd kan bellen of mailen.

Deze basistraining is een maatwerktraining die voor de gehele ondernemingsraad wordt gegeven.

Nieuwsgierig geworden hoe wij je kunnen helpen? Bekijk hier nog even een concept-programma voor deze training.

Een goede start maken als ondernemingsraad? Vul dan geheel vrijblijvend onderstaand formulier in voor een basistraining ondernemingsraad.