Kom tot een betere afstemming

Talent- en Ontwikkelingsgerichte medezeggenschap

De praktijk laat zien dat een groot aantal ondernemingsraden weinig reflecteren op het functioneren van de medezeggenschap. We snappen heel goed dat dit veelal te maken kan hebben met ieders drukke werkzaamheden. Jammer, want het gaat ten koste van het verbeteren en vernieuwen van processen.

Ook merken we dat tijdens maatwerktrainingen fantastische doelen worden bedacht . En taken keurig worden verdeeld onder de leden. Maar terug in de organisatie wordt dit helaas niet altijd omgezet naar doelgerichte processen. Er wordt dus geen duidelijke lijn uitgezet van "wat willen we ..." naar concreet "wat en hoe gaan we dat dan doen ..?".

Individuele OR-leden stoppen veel energie in de verschillende activiteiten van de ondernemingsraad, maar er is weinig of geen zicht op de doelgerichtheid en de samenhang tussen die activiteiten.

Sommige leden zijn vooral bezig met wat er leeft in de achterban en anderen zijn weer geïnteresseerd in ingewikkelde beleidsthema's. Het blijkt lastig om die individuele gerichtheid om te zetten naar doelgerichte samenwerking.

Het is ook nog eens lastig om als collectief team gebruik te maken van de verschillende individuele competenties binnen de ondernemingsraad.

competenties

De processen van de Medezeggenschap

Verbetering van het resultaat van de ondernemingsraad ontstaat door verbetering van de kwaliteit van de medezeggenschapsprocessen en van de afstemming tussen deze processen. Dit betekent dat de individuele OR-leden niet meer allemaal hetzelfde doen. Ieder lid kan actief worden in de verschillende processen.

Aan deze processen worden competenties gekoppeld. Hierdoor wordt de ontwikkelingsgerichtheid gestimuleerd.

medezeggenschapsprocessen in de or

Een ondernemingsraad kan alleen maar leren en verbeteren wanneer individuele leden leren en verbeteren!

Na de training helpen we je graag verder

De meeste ondernemingsraden gaan na de training, in hun eigen vertrouwde omgeving, pas echt actief aan de slag met het OR-werk.

Het is normaal dat er dan nog tal van vragen ontstaan, waarvoor je ons na de training altijd kan bellen of mailen.

Wil je meer weten over deze training?

Wil je meer weten over de training Talent- & Ontwikkelingsgerichte Medezeggenschap? Stuur dan een mail. Met plezier stuur ik een voorstel toe. Je kan voor meer informatie ook contact opnemen met mij op: 06 53 7979 38. Ik vertel je graag meer en stuur binnen 24-uur een passend voorstel toe.

MZ processen
samenwerken

Wat zie je een OR-lid doen?