Trainings- & Adviesbureau voor OR en PVT

or training
Samenwerking verbeteren

OR & PVT - Trainingen

advies voor de OR
Heldere keuzes maken

Advies voor de OR/PVT

Documenten voor de OR
Het werk leuker maken

Downloads voor de MZ

Meer dan 20 jaar ervaring

In het begeleiden van MZ-organen

Medezeggenschapsorganen

In diverse branches mogen trainen

Ik heb 110%

Geduld en doelgericht

Office Meeting

Basistraining startende ondernemingsraad

 • Praktisch aan de slag met de WOR
 • We werken aan speerpunten, de werkwijze en taakverdeling
 • Welke kwaliteiten en teamrollen zijn in de OR aanwezig
 • Locatie naar eigen keuze
digitale leeromgeving ondernemingsraad

Training Wet op de ondernemingsraden (WOR)

 • Praktisch aan de slag met de WOR
 • Hoe haal je het maximale uit de WOR
 • Oefeningen met advies- en instemmingsaanvragen
 • Strategische voorbereiding op overleg met bestuurder
offerte aanvraag

Maatwerk OR training

 • Kan georganiseerd worden op een-of tweedaagse training
 • Training met eigen onderwerpen en casussen
 • Met mooi kostenoverzicht en geen 21% BTW
 • Binnen 24-uur voorstel op maat
een volgende stap basistraining ondernemingsraad
Welke kwaliteiten zijn aanwezig?

Teamrollen van Belbin

competenties in de OR
Ontwikkel jezelf als OR-lid

Competenties OR

Over Bubberman Training & Advies voor ondernemingsraden

Als trainer/opleider of adviseur vind ik het belangrijk dat medezeggenschapsorganen hun toegevoegde waarde kunnen laten zien in het overleg met bestuurder en achterban. In mijn stijl van werken doe ik dat in trainingen, begeleiding en coaching. Daarnaast verstuur ik tips via nieuwsberichten en e-boeken. Mijn advies is aan MZ-organen ‘stop nou eens met vragen …’ ga uit van je eigen kracht door gebruik te maken van de aanwezige kwaliteiten in het team en ‘vindt ergens iets van ..’.

Jan Bubberman

Veel gestelde vragen

Wat klanten zeggen

We hebben 2 aaneengesloten dagen met Jan doorgebracht en hij heeft ons goed geholpen met het adviestraject waar wij mee te maken hebben. Lekker praktisch. Als ondernemingsraad zijn we zeer tevreden. 

De ondernemingsraad had last van de taakverdeling in de ondernemingsraad. Veel zaken werden opgepakt door voorzitter en secretaris maar na de training waarin het teamrolmanagement centraal stond hebben we goede en nieuwe afspraken met elkaar gemaakt. We hebben er vertrouwen in dat dit goed gaat werken.

We hebben als gemeentelijke ondernemingsraad gekozen om te gaan werken met een nieuwe methode. De Navigator werkmethode is geïntroduceerd en we hebben een mooie casus centraal gesteld. De praktijk zal uitwijzen of dit ons gaat helpen om te komen in een goede dialoog met onze bestuurder.

Tips om beter met elkaar samen te werken

'de praktijk van de Medezeggenschap'

bob model wel handig voor ondernemingsraad

Is het werken met het BOB-model wel handig voor de ondernemingsraad?

De gedachte is dat beeldvorming (oriëntatie) een voorwaarde is voor de oplossing van problemen rond oordeelsvorming en besluitvorming.

Volledige berichte lezen?
instemmingsrecht bij AVG

OR heeft instemmingsrecht bij beleid AVG

  De OR heeft instemmingsrecht bij beleid AVG. Op 25 mei 2018 treedt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat heeft gevolgen voor organisatie en de achterban.

Volledige berichte lezen?
wat is een ondernemingsraad

Wat is een ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie. Hij bestaat uit werknemers die namens de collega’s overleg voeren met de bestuurder (directeur) over het beleid en personeelsbelangen.

Volledige berichte lezen?

Veel gestelde vragen