OR verkiezingen

OR verkiezingenOp 19 juli 2013 zijn een aantal wijzigingen toegepast in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Een belangrijke wijziging is het laten vervallen van de handtekeningen-vereiste voor werknemers die zich kandidaat willen stellen voor de ondernemingsraad en geen lid zijn van een vakorganisatie. Dit betekent dat er dus geen handtekeningen meer verzameld behoeven te worden waardoor de organisatie van OR verkiezingen kan worden ingekort met zeker 5-weken.

Handtekening voor kandidaten OR verkiezingen vrije-lijst afgeschaft.

Het is voor de ondernemingsraden wel verstandig om het eigen OR reglement en de daarin genoemde verkiezingsprocedures te wijzigen.

Aanpassing OR reglement

Uit het OR reglement moet het verplicht aanleveren van een lijst met handtekeningen geschrapt worden. Daardoor kan ook de verkiezingsprocedure sterk worden verkort, omdat de kandidaatstelling via de vakorganisaties tegelijkertijd met de kandidatuur van ongeorganiseerden kan worden uitgevoerd. Voorheen moest dat na elkaar worden gedaan. Handhaving van  een handtekening vereiste in het reglement van de OR is dus in strijd met de nu gewijzigde wet. Wel verstandig is het om de gebruikelijke week waarin eventuele fouten in de kandidaatstelling verholpen kunnen worden, in het reglement laten staan. Ook de gebruikelijke verplichting om de kandidatuur met een ondertekende verklaring door de kandidaat in te dienen is nog steeds aan te raden.

Tegelijk met het schrappen van het handtekening vereiste kunnen ook de bepalingen geschrapt worden die de ondernemingsraad verplichten om het gewijzigde OR reglement en OR jaarverslag aan de bedrijfscommissie te sturen. Die bepaling ia ook op 19 juli 2013 vervallen.or cursus

Belangrijk

Wijzigingen in het reglement moeten rechtmatig worden genomen en toegepast. Meestal is voor aanpassing van het reglement een twee-derde meerderheid van de ondernemingsraad nodig. Wijzigingen in het reglement gaan doorgaans direct in, behalve bepalingen over de verkiezingen die wijzigingen in zetel-aantal en kiesgroepen betreffen. Die zijn pas van kracht na afloop van de dan geldende zittingstermijn van de ondernemingsraad.

OR verkiezingen sneller

Doordat de kandidaatstelling via de vakorganisaties en die via de vrije-lijsten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden is al snel de verkiezingsperiode met vijf weken in te korten. Het verkiezingsdraaiboek kan daardoor ook op de schop. Een procedure van 8-weken van start tot aan de verkiezingen zouden vakorganisaties en vrijelijst kandidaten 5-weken de gelegenheid geven om zich rechtmatig kandidaat te stellen. Daarna is er nog één week om eventuele fouten te herstellen. Twee weken voor de verkiezingen zijn de kandidaten bekend.

Draaiboek

  1. Bij de afdeling HRM of P&O een lijst van kiesgerechtigde en verkiesbaren werknemers opvragen.
  2. Op welk moment wil de ondernemingsraad de verkiezingen houden? Dit in samenspraak met de bestuurder.
  3. Bekendmaking van de verkiezingen en de vakorganisatie(s) vragen om kandidaten te leveren voor de lijst van OR-kandidaten. Vakbonden ook vragen om de bereidverklaring voor hun kandidaten te verzorgen.
  4. Lijst van kiesgerechtigde en verkiesbare werknemers bekendmaken in de organisatie. Er moet ook een mogelijkheid zijn ingebouwd dat men bezwaar kan maken tegen de samenstelling van de lijst.
  5. Als de vakorganisaties kandidaten indienen. Bevestig de ontvangst daarvan.
  6. Alle collega’s vragen om zich als kandidaat aan te melden of om kandidaten op te geven (maximaal 3). Sinds 2013 is het niet meer nodig om voor werknemers die geen lid zijn van een vakorganisatie om handtekeningen te verzamelen.
  7. Kandidaten controleren op reglementaire eisen (zie eigen reglement).
  8. Samenstelling kandidatenlijst(en)
  9. Stembiljetten klaarmaken
  10. Dag van de stemming. Vaststellen verkiezingsuitslag en bekendmaken aan bestuurder, werknemers en vakorganisaties.

Eventueel hulp bij de verkiezingen? Je kan een “GRATIS” hulpvraag opsturen: hulpvraag.

Andere tips:

Posted in

Jan Bubberman | OR-trainer

Als trainer / adviseur voor ondernemingsraden en PVT's vind ik het belangrijk dat er een optimale onderlinge samenwerking is. Dus in vele situaties is dat het eerste waar ik werk van maak.

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.