Digitale omgeving

In deze digitale omgeving kunnen diverse mappen worden bekeken. In iedere map staan documenten die tijdens trainingen zijn behandeld maar ook korte E-cursussen (kracht van herhaling) over onderwerpen specifiek gericht op medezeggenschap. Nog geen lid? Kijk voor de mogelijkheden op de lidmaatschapspagina.