Ondernemingsraad

Hoe kom je tot een ideale OR?

Op weg naar een ideale OR

Misschien loopt het overleg in de OR niet helemaal lekker, en het is moeilijk om de oorzaak helder te krijgen. Of heeft de OR te maken met iets wat in het verleden is voorgevallen, is er misschien een dominant lid of zijn er botsende karakters?

Lees meer

OR werk over 1-maand door een OR-lid

Het OR werk over 1 maand

Op enig moment kwam ik in gesprek met één van de leden van de ondernemingsraad. En in dat gesprek heb ik hem gevraagd iets te vertellen over zijn OR activiteiten. Om het kort te houden heb ik deze blog beperkt tot één maand. Een belangrijk doel wat ik daarbij had is om mensen enthousiast te maken voor het…

Lees meer

OR visie in vijf stappen

OR visie in 5 stappen

Een OR-visie in 5 stappen: voor de invulling van zijn taken en werkwijze, is het van belang dat de ondernemingsraad een visie ontwikkelt en positie bepaalt ten aanzien van: doelstelling van de ondernemingsraad hoe de ondernemingsraad binnen de organisatie de besluitvorming wil beïnvloeden de omgang met de bestuurder de omgang met de achterban het intern…

Lees meer