Resultaat- en Ontwikkelingsgerichte Medezeggenschap

Bubberman training en advies is gespecialiseerd in maatwerktraining en advies voor de ondernemingsraad. Een trainingsbureau met een resultaatgerichte aanpak en met ruime ervaring in het trainen en begeleiden van ondernemingsraden.

Ons verhaal is eigenlijk vooral mijn verhaal. Mijn naam is Jan Bubberman, trainer-adviseur voor de ondernemingsraad. En ruim 20 jaar in het vak actief.

De meerwaarde van de ondernemingsraad

Een ondernemingsraad die effectief invloed uitoefent op het reilen en zeilen van de eigen organisatie, bevordert daarmee de inzet en betrokkenheid van medewerkers.

Het leidt tot meer draagvlak voor, en een vlottere invoering van voorgenomen besluiten.

Dat is niet alleen mijn overtuiging, maar klanten ervaren dat in hun eigen praktijk ook. In de ondernemingsraad komt de kennis vanaf de werkvloer samen met de toekomstvisie van bestuurder en management.

Een goede ondernemingsraad slaat bruggen en bevordert goede besluiten, goed voor organisatie en voor alle mensen die er werken.

Visie op medezeggenschap

Ondernemingsraden moeten meer los komen van inhoud en procedures en zich vooral focussen op het proces.

Want door namelijk vanaf het begin betrokken te zijn bij het besluitvormingsproces heeft de ondernemingsraad maximale regie over zijn eigen invloed.

De ervaring leert dat leden van de ondernemingsraad vaak over voldoende kennis beschikken om een verandering te kunnen beoordelen. Het gaat er dan om dat die kennis goed wordt aangewend om meer invloed te krijgen op het besluitvormingsproces en vooral dat de ondernemingsraad een gelijkwaardige partner wordt.

In trainingen wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van de resultaatgerichtheid van de ondernemingsraad door niet kennis centraal te stellen, maar juist het besluitvormingsproces over belangrijke veranderingen die gevolgen hebben voor personeel en organisatie.

Visie op training van de ondernemingsraad

In een training kan de ondernemingsraad zijn werkwijze bespreekbaar maken. Op basis hiervan kan een leerproces worden ingericht.

Tijdens trainingen leren ondernemingsraden niet. Het leerproces wordt pas echt wanneer in de praktijk situaties zich voordoen die behandeld zijn in de training.

Een zo groot mogelijke eigen inbreng van de ondernemingsraadsleden door het gebruik van interactieve werkvormen. Tijdens de trainingen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de eigen praktijk waarbinnen de ondernemingsraad actief is.

Een geheel vrijblijvende kennismaking?
Vraag dan geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.