Budget ondernemingsraad handig?

budget ondernemingsraad

Bestuurder en ondernemingsraad kunnen met elkaar afspraken maken over een jaarlijks toe te kennen budget voor de ondernemingsraad. Dit is een geld bedrag dat de ondernemingsraad naar eigen inzicht kan besteden. Maak dus goed een onderscheid tussen ‘eigen budget’ en het bedrag dat aan kosten voor de OR op de begroting is opgenomen!

Lees meer

OR verkiezingen

OR verkiezingen

Op 19 juli 2013 zijn een aantal wijzigingen toegepast in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Een belangrijke wijziging is het laten vervallen van de handtekeningen-vereiste voor werknemers die zich kandidaat willen stellen voor de ondernemingsraad en geen lid zijn van een vakorganisatie. Dit betekent dat er dus geen handtekeningen meer verzameld behoeven te worden…

Lees meer

Instemmingsrecht OR

instemmingsrecht ondernemingsraad

Naast het recht van advies heeft de ondernemingsraad de mogelijkheid om gebruik te maken van het instemmingsrecht. Het zwaarste recht dat de ondernemingsraad heeft. De onderwerpen die vallen onder het instemmingsrecht staan in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden beschreven op een limitatieve manier.

Lees meer

Werkplanmatig werken als OR

Je komt het soms nog tegen dat er gezegd wordt: als er ontwikkelingen binnen de organisatie zijn die goed zijn voor de organisatie dan is het toch goed om deze door te laten gaan? Met name vanuit het belang van de organisatie lijkt dit een legitieme gedachtegang te zijn.

Lees meer