Hoe ga je als OR om met de geheimhoudingsplicht?

geheimhoudingsplicht

Tijdens een van de laatste bijeenkomsten met licentiehouders van de Navigator werkmethode ontstond er een aardige discussie over het door bestuurders toepassen van de geheimhoudingsplicht voor ondernemingsraden.  Wat zegt de praktijk over de geheimhoudingsplicht? Wanneer ik met een ondernemingsraad een training heb dan vertel ik meestal dat de bestuurder voor de behandeling van een onderwerp […]

Meer lezen ...

Is het werken met het BOB-model wel handig voor de ondernemingsraad?

BOB-model

In het BOB-model zijn er drie fases: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. De gedachte is dat beeldvorming (oriëntatie) een voorwaarde is voor de oplossing van problemen rond oordeelsvorming en besluitvorming. Oordeelsvorming is pas mogelijk op basis van de beeldvorming, en besluitvorming op basis van beeldvorming en oordeelsvorming. Waarom schrijven over het BOB-model? De aanleiding voor dit […]

Meer lezen ...

OR heeft instemmingsrecht bij beleid AVG

Privacy-AVG-instemmingsrecht-ondernemingsraad

De OR heeft instemmingsrecht bij beleid AVG. Op 25 mei 2018 treedt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat heeft gevolgen voor organisatie en de achterban. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) wordt vervangen. Belangrijke regels in de huidige wet blijven overeind maar er komen ook nieuwe regels. Met name over wanneer en […]

Meer lezen ...

Wat is een ondernemingsraad?

wat is een ondernemingsraad

Vragen van een startende OR: Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie. Hij bestaat uit werknemers die namens de collega’s overleg voeren met de bestuurder (directeur) over het beleid en personeelsbelangen. Elke organisatie in Nederland met meer dan 50 werknemers is verplicht een ondernemingsraad te hebben. Omvang en samenstelling kan per […]

Meer lezen ...

Instemmingsrecht OR bij pensioenovereenkomst

Instemmingsrecht ondernemingsraad bij pensioenovereenkomst

Instemmingsrecht OR bij de pensioenovereenkomstIn de Wet op de ondernemingsraden is een uitbreiding gekomen van het instemmingsrecht. De ondernemingsraad heeft nu het instemmingsrecht over de pensioenovereenkomst. Door deze uitbreiding kan de ondernemingsraad wel of niet akkoord gaan met een wijziging van de pensioenregeling. Dit betekent dat werknemers veel meer invloed krijgen op hun pensioen.  De ondernemingsraad […]

Meer lezen ...

OR werk over 1-maand door een OR-lid

Het OR werk over 1 maand

Het OR werk over 1 maand: een maandoverzicht Op enig moment kwam ik in gesprek met één van de leden van de ondernemingsraad. En in dat gesprek heb ik hem gevraagd iets te vertellen over zijn OR activiteiten. Om het kort te houden heb ik deze blog beperkt tot één maand. Een belangrijk doel wat ik daarbij had […]

Meer lezen ...

OR visie in vijf stappen

OR visie in 5 stappen

In vijf stappen naar een goede visie Een OR-visie in 5 stappen: voor de invulling van zijn taken en werkwijze, is het van belang dat de ondernemingsraad een visie ontwikkelt en positie bepaalt ten aanzien van: doelstelling van de ondernemingsraad hoe de ondernemingsraad binnen de organisatie de besluitvorming wil beïnvloeden de omgang met de bestuurder […]

Meer lezen ...

Communicatie met de achterban

communicatie met de achterban

Communicatie met de achterban Een belangrijk onderwerp wat op menige agenda van een ondernemingsraad staat is: “communicatie met de achterban”. Communicatie met de achterban is “complex”. Er zijn zoveel factoren die een rol spelen. OR-leden die tijdens trainingen of workshop’s toverformules of wondermiddeltjes moeten we teleurstellen. Wat we tijdens trainingen wel willen organiseren is om te proberen […]

Meer lezen ...

In 3-stappen naar criteria

toetsingscriteria en ondernemingsraad

Criteria(model) voor ondernemingsraden Wat zijn criteria’s? Criteria (enkelvoud: criterium) zijn maatstaven. Iemand meet ermee voor zichzelf af: of hij/zij over iets tevreden is of niet of een doel bereikt is of niet of iets voldoet of niet enz. enz.

Meer lezen ...

Achterban en ondernemingsraad

achterban contact

Hoe krijg je een beter contact met je achterban? Het contact met de achterban wordt meestal als een probleem gezien. Er zou te weinig interesse zijn van collega’s voor het werk van de ondernemingsraad. Een relativering is overigens wel op zijn plaats. Want in de dagelijkse praktijk zijn de verwachtingen van de ondernemingsraad hooggespannen. Toch […]

Meer lezen ...
>