Skip to content

Tips voor het werken in de ondernemingsraad

anders kijken naar de ondernemingsraad

Op weg naar een ideale OR

Hoe kom je tot een ideale OR?

Door Jan Bubberman | OR-trainer / 06/03/2019

Kijk als OR eens naar de verschillende rollen die leden in de OR kunnen vervullen want dan komt de OR al snel verder. Want een OR die is samengesteld uit een aantal diverse karakters is namelijk het meest succesvol.  Kom tot een goed team Organisaties zijn al jaren op zoek naar goede presterende team’s. Wat…

Meer lezen...
overleg met toezichthouders

Hoe kom je tot goed overleg met toezichthouders?

Door Jan Bubberman | OR-trainer / 31/08/2018

Hoe is uw relatie als ondernemingsraad met de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen? Veelal horen we dat dat te wensen overlaat.

Meer lezen...
geheimhoudingsplicht en ondernemingsraad

Hoe ga je als OR om met de geheimhoudingsplicht?

Door Jan Bubberman | OR-trainer / 06/04/2018

Tijdens een van de laatste bijeenkomsten met licentiehouders van de Navigator werkmethode ontstond er een aardige discussie over het door bestuurders toepassen van de geheimhoudingsplicht voor ondernemingsraden. 

Meer lezen...
bob model wel handig voor ondernemingsraad

Is het werken met het BOB-model wel handig voor de ondernemingsraad?

Door Jan Bubberman | OR-trainer / 16/03/2018

De gedachte is dat beeldvorming (oriëntatie) een voorwaarde is voor de oplossing van problemen rond oordeelsvorming en besluitvorming.

Meer lezen...
instemmingsrecht bij AVG

OR heeft instemmingsrecht bij beleid AVG

Door Jan Bubberman | OR-trainer / 13/03/2018

  De OR heeft instemmingsrecht bij beleid AVG. Op 25 mei 2018 treedt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat heeft gevolgen voor organisatie en de achterban.

Meer lezen...
wat is een ondernemingsraad

Wat is een ondernemingsraad?

Door Jan Bubberman | OR-trainer / 12/09/2017

Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie. Hij bestaat uit werknemers die namens de collega’s overleg voeren met de bestuurder (directeur) over het beleid en personeelsbelangen.

Meer lezen...
Scroll To Top