De kracht van het inzicht in teamrollen

Begeleiding voor de ondernemingsraad

Soms gebeuren er zaken waar je als ondernemingsraad even geen grip op schijnt te hebben. En dan is het handig dat je snel begeleiding kan krijgen als ondernemingsraad.

Gebruik de kwaliteiten

talentontwikkeling ondernemingsraad

DE TALENTEN VAN IEDER OR-LID BENUTTEN

Je werkt in een ondernemingsraad waar mensen doen waar ze goed in zijn. Vergaderingen lopen vlot. En je werkt in een flow waarin OR-leden elkaar opzoeken en waar samenwerken vanzelf lijkt te gaan. 

Werken met teamrollen geeft een positieve vide

teamrollen-van-belbin

Inzicht in je eigen teamrollen en die van je OR-leden helpt om mensen vanuit talenten te laten samenwerken.

Teamrollen maken de samenwerking makkelijker omdat je elkaar beter begrijpt en beter op elkaar ingespeeld bent.

Je kent de valkuilen van elkaar en van de ondernemingsraad, zodat je weet waar je extra aandacht aan moet besteden om successen te behalen.

>