Meer in minder tijd

Het moet wel leuk blijven ..

Medezeggenschap: het woord zegt voldoende. De ondernemingsraad is de gesprekspartner van de zeggenschap. Dat vraagt om kennis, vaardigheden en durf. Maar zeker ook ...

WAT WIL JE ZELF ALS ONDERNEMINGSRAAD?

Onze focus is gericht op de taak van de ondernemingsraad.
Je bent een vertegenwoordiger van alle collega's binnen de organisatie.

Leuk, maar hoe geef je daar dan invulling aan? Van de achterban horen we nooit wat ... Dan beste ondernemingsraad is het misschien handig om eerst zelf even in de spiegel te kijken.

Van belang is dat er helderheid is over hoe de ondernemingsraad medezeggenschap binnen de organisatie wil bedrijven. En hoe hij de communicatie met achterban en bestuurder vorm wenst te geven. 

Vervolgens wordt gekeken welke kwaliteiten in de ondernemingsraad aanwezig zijn en hoe je die optimaal kan inzetten in het OR-werk. 

Meer dan 500 ondernemingsraden hebben vertrouwen in onze trainingen en begeleiding. 

10 Voordelen van het werken volgens de Navigator werkmethode

 • check
  Als ondernemingsraad krijg je meer zelfvertrouwen want je weet veel meer dan jezelf dacht.
 • check
  Als ondernemingsraad ontwikkel je je tot een gelijkwaardige gesprekspartner door te werken als een werkelijke personeelsvertegenwoordiger.
 • check
  Je wordt als ondernemingsraad selectiever in wat je wel en niet oppakt - je volgt je eigen prioriteiten.
 • check
  Je gaat jezelf als ondernemingsraad onafhankelijker opstellen omdat je je meer richt op wat je te bieden hebt.
 • check
  De ondernemingsraadsleden gaan meer met elkaar samenwerken omdat iedereen een bijdrage levert aan de eigen OR-standpunten en -acties.
 • check
  De ondernemingsraad gaat zich vroegtijdig bemoeien met de besluitvorming en je bepaalt zelf het moment.
 • check
  De ondernemingsraadsleden gaan zich beter voorbereiden op het overleg met de bestuurder en de raadpleging van de achterban.
 • check
  De ondernemingsraad werkt met een eigen toetsingscriteria die gaande weg het proces wordt aangepast.
 • check
  Het medezeggenschapswerk wordt leuker omdat het weer ergens over gaat en zichtbare resultaten oplevert.
 • check
  De ondernemingsraad bedenkt geen alternatieven en richt zich meer op waar de uitkomst aan moet voldoen.
>