360º graden feedback teamrol test

Interplace is een softwareprogramma waarbij de teamrollen bepaald worden op basis van een zelfinschatting en inschattingen van minimaal vier observatoren.

Je vult een zelfperceptievragenlijst in en een zelfperceptiewoordenlijst, maar vraagt ook mensen uit de omgeving (zoals collega’s, leidinggevenden, mede OR-leden en familie en vrienden) om dezelfde woordenlijst in te vullen.

Dit betekent dat de uitkomsten niet alleen worden gebaseerd op eigen antwoorden, maar ook op die van mensen uit de omgeving. Je kan zelf aangeven van wie je feedback wilt ontvangen.

Na het invullen van de vragenlijsten ontvangt iedere deelnemer een persoonlijk rapport. In dit rapport staat welke teamrollen jij en de observatoren het beste bij je vinden passen.

In sommige gevallen zien collega’s je anders dan jijzelf of je leidinggevende bijvoorbeeld. Ook kan er een interessant verschil optreden tussen de uitslag gebaseerd op 16PF, PPQ en DCT en Interplace.

Dit verschil kan betekenen dat je je in bepaalde omgevingen dus anders gedraagt dan je meest natuurlijke teamrollen. Naast individuele rapporten zijn er ook teamrapporten, organisatierapporten en functierapporten.

Wil je de testen invullen?

Ga naar de teamroltesten!