Skip to content

Trainings- en adviesbureau voor OR en PVT

Misschien zijn jullie net gestart of bestaat de OR al langer. In alle trainingen ga je merken wat je allemaal met de OR kan bereiken. Wat ik kan bieden zijn dynamische en verfrissende OR- & PVT-trainingen en begeleiding.

Na de training ga je naar huis met concrete inzichten en voornemens.

+20 jaar

Ervaring in medezeggenschap

1000+

OR'en mogen trainen & begeleiden

110%

Geduld en doelgericht

werkwijze van de OR
Samenwerking verbeteren

OR & PVT - Trainingen

Training Wet op de ondernemingsraden training
Wat kan wel en wat niet

Basistraining WOR

summer, holidays, vacation, happy people concept - group of friends having fun on the beach and pointing at you
Maak de OR sterk

Basistraining OR

Praktijk van de medezeggenschap
Heldere keuzes maken

Advies voor de OR/PVT

Corporate Desk
Ontwikkel jezelf als OR-lid

Competenties OR

Meer informatie nodig? Vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Veel gestelde vragen

Wat klanten zeggen

We hebben 2 aaneengesloten dagen met Jan doorgebracht en hij heeft ons goed geholpen met het adviestraject waar wij mee te maken hebben. Lekker praktisch. Als ondernemingsraad zijn we zeer tevreden. 

De ondernemingsraad had last van de taakverdeling in de ondernemingsraad. Veel zaken werden opgepakt door voorzitter en secretaris maar na de training waarin het teamrolmanagement centraal stond hebben we goede en nieuwe afspraken met elkaar gemaakt. We hebben er vertrouwen in dat dit goed gaat werken.

We hebben als gemeentelijke ondernemingsraad gekozen om te gaan werken met een nieuwe methode. De Navigator werkmethode is geïntroduceerd en we hebben een mooie casus centraal gesteld. De praktijk zal uitwijzen of dit ons gaat helpen om te komen in een goede dialoog met onze bestuurder.

Samenwerktips 'de Praktijk van Medezeggenschap'

Een overzicht van de verschillende blogberichten. 

Op weg naar een ideale OR

Hoe kom je tot een ideale OR?

Kijk als OR eens naar de verschillende rollen die leden in de OR kunnen vervullen want dan komt de OR al snel verder. Want een OR die is samengesteld uit een aantal diverse karakters is namelijk het meest succesvol.  Kom tot een goed team Organisaties zijn al jaren op zoek naar goede presterende team’s. Wat voor type medewerker(s) hebben we nodig en welke kwaliteiten moeten deze mensen hebben? Uitgebreid psychologisch onderzoek…

Volledige berichte lezen?
overleg met toezichthouders

Hoe kom je tot goed overleg met toezichthouders?

Hoe is uw relatie als ondernemingsraad met de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen? Veelal horen we dat dat te wensen overlaat.

Volledige berichte lezen?
geheimhoudingsplicht en ondernemingsraad

Hoe ga je als OR om met de geheimhoudingsplicht?

Tijdens een van de laatste bijeenkomsten met licentiehouders van de Navigator werkmethode ontstond er een aardige discussie over het door bestuurders toepassen van de geheimhoudingsplicht voor ondernemingsraden. 

Volledige berichte lezen?
bob model wel handig voor ondernemingsraad

Is het werken met het BOB-model wel handig voor de ondernemingsraad?

De gedachte is dat beeldvorming (oriëntatie) een voorwaarde is voor de oplossing van problemen rond oordeelsvorming en besluitvorming.

Volledige berichte lezen?
instemmingsrecht bij AVG

OR heeft instemmingsrecht bij beleid AVG

  De OR heeft instemmingsrecht bij beleid AVG. Op 25 mei 2018 treedt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat heeft gevolgen voor organisatie en de achterban.

Volledige berichte lezen?
wat is een ondernemingsraad

Wat is een ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie. Hij bestaat uit werknemers die namens de collega’s overleg voeren met de bestuurder (directeur) over het beleid en personeelsbelangen.

Volledige berichte lezen?
Scroll To Top