Training en Advies

Voor de Ondernemingsraad 

Hoe kom je tot een goede voorbereiding, meer input, meer kwaliteit en tijdwinst? Werk dan met de Navigator werkmethode!

Sluit je aan bij deze ondernemingsraden:

Specialist in het trainen en begeleiden van ondernemingsraden

voorgesprek ondernemingsraad

Prakt​ische Trainingen

Voor de ondernemingsraad verzorg ik praktische maatwerktrainingen.


Begeleiding of advies ondernemingsraad

Begeleiding of Advies

Hulp nodig bij de behandeling van een voorgenomen besluit.


talentontwikkeling ondernemingsraad

Talentontwikkeling

Trainingen voor de ondernemingsraad: Resultaat- & Ontwikkelingsgericht.


Hoe kom je tot betere resultaten als OR?

Download dan nu gratis het Methodeboek van de Navigator werkmethode

  • meer invloed bij besluitvormingsprocessen;
  • betere communicatie met de achterban;
  • meer doen in minder tijd.

Het methodeboek is nu tijd​elijk gratis te downloaden.

WAT DOET EEN OR?

EEN FOLDER VOOR HET INFORMEREN VAN DE ACHTERBAN OVER MEDEZEGGENSCHAP

De laatste blog-berichten over Medezeggenschap:

Hoe ga je als OR om met de geheimhoudingsplicht?
Tijdens een van de laatste bijeenkomsten met licentiehouders van de Navigator werkmethode ontstond er een aardige discussie over het door[...]
Is het werken met het BOB-model wel handig voor de ondernemingsraad?
In het BOB-model zijn er drie fases: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. De gedachte is dat beeldvorming (oriëntatie) een voorwaarde is[...]
OR heeft instemmingsrecht bij beleid AVG
De OR heeft instemmingsrecht bij beleid AVG. Op 25 mei 2018 treedt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.[...]
Wat is een ondernemingsraad?
Vragen van een startende OR:Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie. Hij bestaat uit werknemers die[...]

Mijn werkwijze:

kennismakingsgesprek

Kennismaking

Zijn wij geheel nieuw voor elkaar dan is het goed om eerst een kennismaking te organiseren. Er moet natuurlijk wel een 'klik' zijn.

voorgesprek ondernemingsraad

Voorgesprek

Bij iedere training hoort een voorgesprek. In het voorgesprek bespreken we wat in de training behandeld moet worden.

training ondernemingsraad

Training

Wat we met elkaar hebben afgesproken is in het programma verwerkt. En natuurlijk ben ik flexibel om het programma aan te passen.

terugkomdagdeel ondernemingsraad

Terugkom-dagdeel

Tijdens de training evalueren we na ieder thema en aan het einde van de training. Een echte evaluatie vindt plaats 2-3 maanden na de training.

garantie

Alleen bij Bubberman training & advies

  • Ondersteuning Digitaal platform
  • 100% kwaliteitsgarantie
  • Bibliotheek OR-materiaal
  • "GRATIS" online cursussen
  • Online ondersteuning
  • Persoonlijke intake

Registraties

CRKBO

CRKBO

Als docent ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. 

www.crkbo.nl

RMZO

MZ opleider

Als trainer opgenomen in het Register Medezeggenschap Opleiders.

www.mz-opleiders.nl

Teamrollen BELBIN

Belbin teamrol

Door Belbin Associates geaccrediteerd.

www.interplace.nl

>