Training en Advies

voor de ondernemingsraad en PVT

Kies voor een praktische- en resultaatgerichte training of begeleiding bij een adviestraject.

Van Start gaan ...

De verkiezingen zijn misschien net achter de rug en daar zit je dan als nieuwbakken OR. Wat willen we gaan doen en hoe pakken we het op? Maak een frisse start als OR.

Meer over een frisse Start ...

De Volgende Stap ...

De ondernemingsraad is al enige tijd bezig maar toch loopt het nog niet zoals gewenst of verwacht. We zetten samen een volgende stap in de ontwikkeling van de OR.

We willen samen vooruit als OR

Succesvol Samenwerken

In een goede OR werken mensen met elkaar samen. Ze maken echt gebruik van elkaars sterke kanten (kwaliteiten) en voelen zich gesteund. Ze communiceren open .

Beter met elkaar samenwerken

Speciale documenten voor de Medezeggenschap

'Gratis' documenten voor de ondernemingsraad of PVT om te downloaden en te gebruiken.

De Garanties

Voor iedere ondernemingsraad of PVT zijn er diverse 'garanties' waar men op kan rekenen. Benieuwd naar welke garanties dat zijn?

Lees meer over de garantie's

Een Digitale Omgeving

Voor leden van de ondernemingsraad of PVT is er een 'Digitale Omgeving' waarin diverse checklisten en voorbeelden aanwezig zijn.

Meer over de Digitale Omgeving

Mijn visie op MZ

In de OR komt de kennis van de 'werkvloer' samen met de toekomstvisie van de bestuurder. Een goede OR slaat bruggen.

Lees meer over de visie op MZ

Veel gestelde vragen

Wat klanten zeggen

We hebben 2 aaneengesloten dagen met Jan doorgebracht en hij heeft ons goed geholpen met het adviestraject waar wij mee te maken hebben. Lekker praktisch. Als ondernemingsraad zijn we zeer tevreden. 

De ondernemingsraad had last van de taakverdeling in de ondernemingsraad. Veel zaken werden opgepakt door voorzitter en secretaris maar na de training waarin het teamrolmanagement centraal stond hebben we goede en nieuwe afspraken met elkaar gemaakt. We hebben er vertrouwen in dat dit goed gaat werken.

We hebben als gemeentelijke ondernemingsraad gekozen om te gaan werken met een nieuwe methode. De Navigator werkmethode is geïntroduceerd en we hebben een mooie casus centraal gesteld. De praktijk zal uitwijzen of dit ons gaat helpen om te komen in een goede dialoog met onze bestuurder.

Optimaal met elkaar samenwerken in OR of PVT

Maak een afspraak om met elkaar helder te krijgen welke kwaliteiten er in de OR of PVT aanwezig zijn. Weet welk OR-lid u kan inzetten tijdens de voorbereiding of het overleg met de bestuurder.

De Praktijk van Medezeggenschap

Een overzicht van de verschillende blogberichten. 

Op weg naar een ideale OR

Hoe kom je tot een ideale OR?

Misschien loopt het overleg in de OR niet helemaal lekker, en het is moeilijk om de oorzaak helder te krijgen. Of heeft de OR te maken met iets wat in het verleden is voorgevallen, is er misschien een dominant lid of zijn er botsende karakters?

Volledige berichte lezen?
overleg met toezichthouders

Hoe kom je tot goed overleg met toezichthouders?

Hoe is uw relatie als ondernemingsraad met de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen? Veelal horen we dat dat te wensen overlaat.

Volledige berichte lezen?
geheimhoudingsplicht en ondernemingsraad

Hoe ga je als OR om met de geheimhoudingsplicht?

Tijdens een van de laatste bijeenkomsten met licentiehouders van de Navigator werkmethode ontstond er een aardige discussie over het door bestuurders toepassen van de geheimhoudingsplicht voor ondernemingsraden. 

Volledige berichte lezen?
bob model wel handig voor ondernemingsraad

Is het werken met het BOB-model wel handig voor de ondernemingsraad?

De gedachte is dat beeldvorming (oriëntatie) een voorwaarde is voor de oplossing van problemen rond oordeelsvorming en besluitvorming.

Volledige berichte lezen?
instemmingsrecht bij AVG

OR heeft instemmingsrecht bij beleid AVG

  De OR heeft instemmingsrecht bij beleid AVG. Op 25 mei 2018 treedt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat heeft gevolgen voor organisatie en de achterban.

Volledige berichte lezen?
wat is een ondernemingsraad

Wat is een ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie. Hij bestaat uit werknemers die namens de collega’s overleg voeren met de bestuurder (directeur) over het beleid en personeelsbelangen.

Volledige berichte lezen?