Succesvol samenwerken in de OR

Voor ondernemingsraad en PVT verzorg ik trainingen en begeleiding bij adviestrajecten. Doelgericht, persoonlijk en altijd maatwerk.

+20 jaar

Ervaring in medezeggenschap

1000+

MZ mogen trainen & begeleiden

110%

Geduldig en doelgericht

Samenwerking verbeteren

OR Training

Benut in de ondernemingsraad ieders kwaliteiten. Wordt er constructief gecommuniceerd? Spreek je elkaar aan, als iets niet gebeurt wat wel afgesproken is? De volgende thema's komen in trainingen aan bod:

  • Teamrollen van Belbin.
  • Navigator werkmethode.
  • Van discussie naar dialoog.
  • Vliegende start (basistraining).
  • Een volgende stap (vervolgtraining).
heldere keuzes maken

OR Advies

Krijg je als ondernemingsraad te maken met een voorgenomen besluit waar je niet precies weet hoe daar mee omgegaan moet worden?

Samen maken we een gezamenlijke strategie en aanpak van het voorgenomen besluit.

  • Even brainstormen.
  • Een heisessie organiseren.
problemen samen aanpakken

OR Begeleiding

Loopt het niet lekker in de ondernemingsraad? Wordt er vooral over en weinig met elkaar gepraat? Haalt de ondernemingsraad de gewenste resultaten niet, en weten jullie niet hoe je dat kan doorbreken?

Wacht dan niet af tot het misschien een keer beter gaat. Ik help je graag om een volgende stap te maken. 

De Garanties

Voor iedere ondernemingsraad of PVT zijn er diverse 'garanties' waar men op kan rekenen. Benieuwd naar welke garanties dat zijn?

Lees meer over de garantie's

Een Digitale Omgeving

Voor leden van de ondernemingsraad of PVT is er een 'Digitale Omgeving' waarin diverse checklisten en voorbeelden aanwezig zijn.

Meer over de Digitale Omgeving

Mijn visie op MZ

In de OR komt de kennis van de 'werkvloer' samen met de toekomstvisie van de bestuurder. Een goede OR slaat bruggen.

Lees meer over de visie op MZ

Veel gestelde vragen

Wat klanten zeggen

We hebben 2 aaneengesloten dagen met Jan doorgebracht en hij heeft ons goed geholpen met het adviestraject waar wij mee te maken hebben. Lekker praktisch. Als ondernemingsraad zijn we zeer tevreden. 

De ondernemingsraad had last van de taakverdeling in de ondernemingsraad. Veel zaken werden opgepakt door voorzitter en secretaris maar na de training waarin het teamrolmanagement centraal stond hebben we goede en nieuwe afspraken met elkaar gemaakt. We hebben er vertrouwen in dat dit goed gaat werken.

We hebben als gemeentelijke ondernemingsraad gekozen om te gaan werken met een nieuwe methode. De Navigator werkmethode is geïntroduceerd en we hebben een mooie casus centraal gesteld. De praktijk zal uitwijzen of dit ons gaat helpen om te komen in een goede dialoog met onze bestuurder.

Optimaal met elkaar samenwerken in OR of PVT

Maak een afspraak om met elkaar helder te krijgen welke kwaliteiten er in de OR of PVT aanwezig zijn. Weet welk OR-lid u kan inzetten tijdens de voorbereiding of het overleg met de bestuurder.

Samenwerktips 'de Praktijk van Medezeggenschap'

Een overzicht van de verschillende blogberichten. 

Op weg naar een ideale OR

Hoe kom je tot een ideale OR?

Kijk als OR eens naar de verschillende rollen die leden in de OR kunnen vervullen want dan komt de OR al snel verder. Want een OR die is samengesteld uit een aantal diverse karakters is namelijk het meest succesvol.  Kom tot een goed team Organisaties zijn al jaren op zoek naar goede presterende team’s. Wat voor type medewerker(s) hebben we nodig en welke kwaliteiten moeten deze mensen hebben? Uitgebreid psychologisch onderzoek…

Volledige berichte lezen?
overleg met toezichthouders

Hoe kom je tot goed overleg met toezichthouders?

Hoe is uw relatie als ondernemingsraad met de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen? Veelal horen we dat dat te wensen overlaat.

Volledige berichte lezen?
geheimhoudingsplicht en ondernemingsraad

Hoe ga je als OR om met de geheimhoudingsplicht?

Tijdens een van de laatste bijeenkomsten met licentiehouders van de Navigator werkmethode ontstond er een aardige discussie over het door bestuurders toepassen van de geheimhoudingsplicht voor ondernemingsraden. 

Volledige berichte lezen?
bob model wel handig voor ondernemingsraad

Is het werken met het BOB-model wel handig voor de ondernemingsraad?

De gedachte is dat beeldvorming (oriëntatie) een voorwaarde is voor de oplossing van problemen rond oordeelsvorming en besluitvorming.

Volledige berichte lezen?
instemmingsrecht bij AVG

OR heeft instemmingsrecht bij beleid AVG

  De OR heeft instemmingsrecht bij beleid AVG. Op 25 mei 2018 treedt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat heeft gevolgen voor organisatie en de achterban.

Volledige berichte lezen?
wat is een ondernemingsraad

Wat is een ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie. Hij bestaat uit werknemers die namens de collega’s overleg voeren met de bestuurder (directeur) over het beleid en personeelsbelangen.

Volledige berichte lezen?

Succesvol samenwerken in de OR

Voor ondernemingsraad en PVT verzorg ik trainingen en begeleiding bij adviestrajecten. Doelgericht, persoonlijk en altijd maatwerk.